Nord-norsk opprinnelse,
nettverk og kapital

Vi investerer i nordnorske vekstselskaper med globale ambisjoner

01

Intro

Arctic Investment Group er et nordnorsk investeringsselskap som investerer og aktivt bidrar i vekstselskaper i landsdelen.

Vi tror at nært samarbeid mellom oss, selskapene vi investerer i, private investorer og øvrig næringsliv vil generere merverdi for Nord-Norge.

Vi investerer i innovative og ambisiøse team som jobber med å løse viktige problemer. Arctic Investment Group gjør vanligvis investering i selskaper som er i tidlig vekstfase, og tar en aktiv rolle i porteføljeselskapene.

Gjennom vårt aktive eierskap ønsker vi å hjelpe gründere til å lykkes. Vi skal være en positiv faktor i de selskaper vi investerer i. Derfor tilfører vi ikke bare kapital, men også kompetansen fra vårt team og hele vårt investornettverk, for å aktivt bidra i porteføljeselskapene.

Er du gründer på utkikk etter kapital – klikk her.

02

Om oss

Arctic Investment Group er et nordnorsk investeringsselskap som investerer melllom 5 til 20 MNOK i spennende selskaper for å kunne bidra til vekst.

Vi har særlig fokus på Nord-Norge, og vi skal investere minst 2/3-deler av kapitalen i landsdelen.

Teamet og investorene bak  Arctic Investment Group har et ønske om å:

- Tiltrekke kapital og kompetanse til Nord-Norge;
- Være en aktiv bidragsyter i det lokale økosystemet, og skape spennende muligheter;
- Investere i de beste teamene, med de smarteste ideene.
Møt Teamet

03

Investering

Selskapene vi investerer i må oppfylle enkelte kriterier, herunder:

- Solid ledelse/management. Vi verdsetter ærlighet, integritet, lidenskap og hardt arbeid;
- Et produkt som allerede kan selges i markedet og gjerne har allerede betalende kunder;
- Stort markedspotensiale, gjerne både nasjonalt og internasjonalt.

Arctic Investment Group skal ikke investere i eiendom eller rene eiendomsselskaper, kryptovaluta, våpen, bransjer med negativ miljøpåvirkning eller rene "asset-virksomheter".

Arctic Investment Group skal heller ikke opptre som «engleinvestor».

Dersom du er gründer og ønsker å komme i kontakt med oss klikk her.

04

Vurderingsprosess

Vi vurderer alle selskaper som tar kontakt med oss, og vi forsøker å komme med konstruktiv tilbakemelding til alle vi er i kontakt med.

Steg 1

Vi vurderer selskapet og gjør en innledende vurdering av selskapet og om det passer inn under våre investeringsvilkår.

Steg 2

Vi tar et møte med gründerne og blir bedre kjent med selskapet og management.

Steg 3

Vi gjør en preliminær selskapsgjennomgang hvor vi gjennomføreren overordnet vurdering av team, marked og kommersialiseringsstrategi, samt kapitalbehov og verdisetting. Workshop med selskapet er ofte nyttig.

Steg 4

Vi presenterer selskapet for vårt styre som eventuelt beslutter full selskapsgjennomgang.

Steg 5

Vi inngår en intensjonsavtale med selskapet som inneholder de viktigste vilkår for eventuell investering.

Steg 6

Vi utfører full selskapsgjennomgang for å bli enda bedrekjent med selskapet, samtidig som vi ferdig-forhandler aksjonæravtale og investeringsavtale.

Steg 7

Vi presenterer våre rapporter og selskapsgjennomgang, samt det fullstendige avtaleverket til vårt styre, som eventuelt beslutter investering.

Steg 8

Vi jobber aktivt sammen med selskapet i den videreutviklingen!

05

Team

Eskild Endrerud

Managing Partner

Ane N. Carlsen

Partner & Styremedlem

Ivar Andreas Forn

Assosiert Partner

Ingri M. Sivertsen

Styreleder

Edmund Broback

Styremedlem

John Barlindhaug

Styremedlem

Bernt Endrerud

Styremedlem

Torje Bårdsen

Styremedlem

Aino Olaisen

Styremedlem

Kay Hugo Hanssen

Styremedlem

06

Portefølje

Lifeness er trygg digital hjemmeoppfølging for livsstilsintervensjon, basert på forskning, utviklet av, med og for helsepersonell og pasienter. For helsepersonell er det en digital assistent som forenkler oppfølging og behandling. Lifeness gir raskt overblikk over alle pasienter og god innsikt i den enkelte pasient. For pasienten er det en selvhjelpsapp som muliggjør enklere kommunikasjon, mer autonomi og som gir økt motivasjon.
Nanize utvikler nanoteknologi med unike egenskaper som gir verdens laveste friksjon og en overflate hvor ingenting fester seg. Det betyr at man kan få biler som ikke trenger vask, briller som ikke blir skitne, vindu som forblir gjennomsiktige, solcellepaneler som er selvrensende, samt mange andre applikasjoner.
Heymat tilbyr dørmatter og andre matter til inngangsparti i private hjem, samt entresystem til offentlige bygg. Ved å kombinere industrimattens kvalitet og funksjonalitet med norsk design utvikler selskapet produkter som kan nytes og gi glede i lang tid. Mattene har luv laget av resirkulerte plastflasker og gummiert bakside. I dag er mattene tilgjengelig i Europa, USA og Asia.
Xsecure leverer alarmoverføring og fokuserer på at deres tjenester og løsninger skal være best muligtilpasset bruker. Tjenestene sikrer overføring av alarmer for brann, innbrudd, heis og teknisk, tilønsket alarmmottak, samt til alle 110-mottak. Web-løsningen hos Xsecure er enkel og selvbetjent. Den sikrer rask idriftsettelse, gir brukerne full kontroll over status på alarmer, og tilrettelegger for atbruker selv kan gjøre endringer.

07

Kontakt